Cho thuê xe 16 chỗ

1,400,000
1,600,000
New
28,000,000